• "Ieder kind in een gezin"

  • 1
 
Partijen die willen meewerken aan het realiseren van de missie van de Alliantie Kind in Gezin, kunnen zich bij de Alliantie aansluiten en partner worden. Het partnerschap wordt aangegaan voor een periode van minstens drie jaar en is niet vrijblijvend.

Van Alliantiepartners vragen wij:
 
  • het manifest te ondertekenen waarin de heldere uitgangspunten van de Alliantie staan verwoord
  • via de eigen netwerken en communicatiemiddelen bekendheid te geven aande Alliantie en haar doelstelling
  • mee te denken en discussiëren over de koers van de Alliantie, onder
    andere via sociale media deel te nemen aan de tweejaarlijkse Alliantiebijeenkomsten
  • vanuit eigen vermogen een - nader te formuleren - concrete bijdrage te leveren aan de Alliantiedoelstelling.
  • Vanaf 2015 betalen partners jaarlijks contributie. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de jaaromzet van de organisatie

 

Wilt u als partner met woord én daad bijdragen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden door te nemen.