• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De partners van Alliantie Kind in Gezin beschikken over een grote dosis aan enthousiasme en ontwikkelkracht. Om de ambitieuze doelstelling te bereiken, is een krachtige maatschappelijke beweging nodig, waarbij zich zoveel mogelijk partijen aansluiten die zijn betrokken bij de zorg voor de jeugd.

Zorgaanbieders, verwijzende organisaties, kennis- en netwerkorganisaties, cliënten- en belangenorganisaties en zorgverzekeraars. Maar ook andere partijen die onze uitgangspunten onderschrijven, nodigen wij van harte uit om met ons mee te bouwen.
Zo kunt u dat dat doen:

  • concrete initiatieven nemen die inhuisplaatsingen te bevorderen
  • actief meewerken aan campagnes van de Alliantie
  • de missie van de Alliantie agenderen in media en politiek
  • ideeën inbrengen die bijdragen aan de Alliantiedoelstelling
  • financieel bijdragen.


Manifest
De krachtige en heldere uitgangspunten van Alliantie Kind in Gezin zijn verwoord in een manifest. De missie van Alliantie Kind in Gezin is ambitieus. Wij hebben echte ‘doeners’ nodig om samen onze schouders te zetten onder deze plannen.

Doe met ons mee en steek uw handen uit de mouwen. Word alliantiepartner!