• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In Nederland groeien zo’n 20.000 kwetsbare kinderen op in een tehuis. Voor kinderen is het echter veel beter om op te groeien in de warmte en stabiliteit van een gezin. Daarom moet voor kinderen en jongeren die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen, worden gezocht naar een vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.
De Alliantie Kind in Gezin heeft dit vertaald in een concrete doelstelling: 10.000 inhuisplaatsingen in tien jaar. Sleutelfiguren in de politiek en zorg moeten alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen!
TEKEN OOK! Want met de verzamelde steunverklaringen kan de Alliantie effectief campagne voeren en haar boodschap kracht bijzetten richting beslissers in politiek en zorg.

{rsform 9}

*) Uw e-mailadres wordt niet zichtbaar op de website (uw naam en omschrijving wel), De Alliantie Kind in Gezin zal uw e-mailadres niet verkopen of bekendmaken.

bol-arrow-red-schuin Aantal ondertekenaars: 2091 

Toon een greep uit de ondertekenaars