• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In Nederland groeien zo’n 20.000 kwetsbare kinderen op in een tehuis. Voor kinderen is het echter veel beter om op te groeien in de warmte en stabiliteit van een gezin. Daarom moet voor kinderen en jongeren die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen, worden gezocht naar een vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.
De Alliantie Kind in Gezin heeft dit vertaald in een concrete doelstelling: 10.000 inhuisplaatsingen in tien jaar. Sleutelfiguren in de politiek en zorg moeten alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen!
TEKEN OOK! Want met de verzamelde steunverklaringen kan de Alliantie effectief campagne voeren en haar boodschap kracht bijzetten richting beslissers in politiek en zorg.

{rsform 9}

*) Uw e-mailadres wordt niet zichtbaar op de website (uw naam en omschrijving wel), De Alliantie Kind in Gezin zal uw e-mailadres niet verkopen of bekendmaken.

bol-arrow-red-schuin Aantal ondertekenaars: 2091 

Toon een greep uit de ondertekenaars

 

De partners van Alliantie Kind in Gezin beschikken over een grote dosis aan enthousiasme en ontwikkelkracht. Om de ambitieuze doelstelling te bereiken, is een krachtige maatschappelijke beweging nodig, waarbij zich zoveel mogelijk partijen aansluiten die zijn betrokken bij de zorg voor de jeugd.

Zorgaanbieders, verwijzende organisaties, kennis- en netwerkorganisaties, cliënten- en belangenorganisaties en zorgverzekeraars. Maar ook andere partijen die onze uitgangspunten onderschrijven, nodigen wij van harte uit om met ons mee te bouwen.
Zo kunt u dat dat doen:

  • concrete initiatieven nemen die inhuisplaatsingen te bevorderen
  • actief meewerken aan campagnes van de Alliantie
  • de missie van de Alliantie agenderen in media en politiek
  • ideeën inbrengen die bijdragen aan de Alliantiedoelstelling
  • financieel bijdragen.


Manifest
De krachtige en heldere uitgangspunten van Alliantie Kind in Gezin zijn verwoord in een manifest. De missie van Alliantie Kind in Gezin is ambitieus. Wij hebben echte ‘doeners’ nodig om samen onze schouders te zetten onder deze plannen.

Doe met ons mee en steek uw handen uit de mouwen. Word alliantiepartner!