• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen! Dat is het motto van Alliantie Kind in Gezin, een brede en groeiende coalitie van maatschappelijke organisaties. Wij zetten ons ervoor in dat minstens de helft van de kinderen in de residentiële jeugdzorg binnen tien jaar een plek vindt binnen de binnen de veiligheid en geborgenheid van een gezin.

'Oost West, Thuis Best’ is een eeuwenoud Nederlands spreekwoord. De realiteit in ons land is echter dat zo’n 44.000 kinderen niet meer in hun eigen ‘thuis’ wonen. 20.000 van deze kinderen hebben zulke grote problemen dat ze worden geplaatst in de residentiële jeugdzorg. Vaak in een tehuis of instelling. Slechts 4 procent van deze kinderen woont in een vervangende gezinsvorm. Ieder kind recht op een gezin, zo staat in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. De Alliantie Kind in Gezin onderschrijft dat ten volle. Door een gezamenlijke krachtsinspanning willen wij bereiken dat de helft van de kinderen in instellingen de komende tien jaar in een gezin wordt geplaatst. Iedereen die deze krachtige doelstelling onderschrijft, nodigen wij uit om met ons mee te bouwen. Want bouwen doen we samen!