• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In 2012 is de ambitie van Alliantie Kind in Gezin dat de trend van meer eigen kracht, meer pleegzorg, meer gezinshuizen en minder residentiele zorg doorzet. Een van de gewenste resultaten voor 2012 is het aantoonbaar maken van de realisatie van inhuisplaatsingen d.m.v. een geaccepteerd monitoring systeem. Deze en de overige 9 resultaten zijn beschreven in het Jaarplan van 2012.

bol-groen Jaarplan 2012