• "Ieder kind in een gezin"

  • 1
Alliantie Kind in Gezin heeft een ambitieuze missie. Daarom zijn de krachtige en heldere uitgangspunten geformuleerd in een manifest. Deze uitgangspunten vormen de basis om de 10.000 inhuisplaatsingen waarnaar we streven te realiseren. Alle alliantiepartners die hun schouders hieronder zetten tekenen het manifest. Door middel van samenwerking bewerkstelligen we een substantiële verandering in de jeugdzorg. Lees hier het manifest van de Alliantie!