• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen! Dat is het motto van Alliantie Kind in Gezin, een brede en groeiende coalitie van maatschappelijke organisaties. Wij zetten ons ervoor in dat minstens de helft van de kinderen in de residentiële jeugdzorg binnen tien jaar een plek vindt binnen de binnen de veiligheid en geborgenheid van een gezin.

In 2012 is de ambitie van Alliantie Kind in Gezin dat de trend van meer eigen kracht, meer pleegzorg, meer gezinshuizen en minder residentiele zorg doorzet. Een van de gewenste resultaten voor 2012 is het aantoonbaar maken van de realisatie van inhuisplaatsingen d.m.v. een geaccepteerd monitoring systeem. Deze en de overige 9 resultaten zijn beschreven in het Jaarplan van 2012.

bol-groen Jaarplan 2012

Alliantie Kind in Gezin heeft een ambitieuze missie. Daarom zijn de krachtige en heldere uitgangspunten geformuleerd in een manifest. Deze uitgangspunten vormen de basis om de 10.000 inhuisplaatsingen waarnaar we streven te realiseren. Alle alliantiepartners die hun schouders hieronder zetten tekenen het manifest. Door middel van samenwerking bewerkstelligen we een substantiële verandering in de jeugdzorg. Lees hier het manifest van de Alliantie!