• "Ieder kind in een gezin"

  • 1
De Alliantie Kind in Gezin is een samenwerkingsverband van verschillende partners, waaronder de organisaties die hieronder zijn vermeld. Download de overzichtslijst met organisaties en contactpersonen.

 
logo kinderpostzegels website  
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. In binnen- en buitenland zet de organisatie zich in voor projecten voor kinderen tot 18 jaar.

 
logo-barneveld  
De gemeente Barneveld is op 16 november 2015 als eerste Nederlandse gemeente toegetreden tot de Alliantie Kind in Gezin.
 
 

 
 parlanlogo.jpg  
Parlan is werkzaam in de provincie Noord-Holland. De organsiatie ondersteunt gezinnen om problemen in opvoeden en opgroeien zelf op te lossen. Parlan biedt ook pleegzorg en gezinshuiszorg, als tijdelijke oplossing.
 

 

 

logo-triade-flevoland-104x44

 
Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. De organisatie biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school. Jeugdhulp is dus onderdeel van een breder aanbod. Momenteel beschikt Triade over 15 gezinshuizen.

Lees meer over Triade


 
 JFRI LOGO BLAUW RGB  
Weet dat we er voor je zijn
Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dat doen we bij voorkeur thuis. En zo kort als mogelijk. Als de problemen heel groot zijn, kan een kind soms (tijdelijk) niet thuis wonen. Maar wel in een pleeggezin of gezinshuis. En als het echt niet anders kan, bieden we behandeling met verblijf. De hulpvraag van kind en gezin is ons uitgangspunt. Een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind is onze drijfveer. 
 
 

 
GHC logo 250px  
Gezinshuis.com is een organisatie die gericht is op het opzetten van gezinshuizen in een ondernemende vorm. Haar franchiseformule is inmiddels succesvol gebleken en er wordt hard aan gewerkt het aantal gezinshuizen uit te breiden.  

 
logo maagdenhuis website  
Het Maagdenhuis is een fonds, dat zich inzet om de zorg voor jeugd en ouderen te verbeteren. Het Maagdenhuis steunt projecten, die zelfstandigheid, ontplooiingskansen en eigen kracht versterken.

 
intermetzo RGB Medium150dpi  

 
 logo spirit 250px  
Spirit helpt jaarlijks 7.000 jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Daarnaast begeleidt de organisatie zo'n 1.400 pleeggezinnen. Spirit streeft ernaar dat kinderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. 

 

 

 NJI NL rechts 512

 

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. 

 

 

ENT LIN logo RGB block

 

 
Entrea lindenhout is in oktober 2015 toegetreden tot de Alliantie Kind in Gezin.
 
 

 

  Logo Ambiq

 

Ambiq is een orthopedagogisch centrum voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, behandeling en begeleiding in Noord en Oost Nederland. Ambiq draagt eraan bij dat mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen. De organisatie biedt verschillende vormen hulp en beschikt over tientallen gezinshuizen.

Ga naar de website van Ambiq


 
herftewebsite  

Jeugdzorgboerderij Herfte biedt 'residentiële particuliere jeugdzorg', oftewel, we zijn een gezinshuis met 6 kinderen in de leeftijd tussen de 6 en 18 jaar. Dit gezinshuis, dat is aangesloten bij  Gezinshuis.com, verbindt de kracht van het gewone leven met professionaliteit op het gebied van jeugdzorg.

Ga naar de website van Jeugdzorgboerderij Herfte


 
logo trias 250px  
Trias is een organisatie voor Jeugd&Opvoedhulp. Ze staat middenin de Overijsselse samenleving en biedt op vele manieren hulp bij opvoeden en opgroeien.
 

 
adjustintime100  
Adjustintime leert organisaties en professionals verspilling zien en deze vervolgens op te heffen. Blikrichtingen daarbij zijn processen en acties simpel, doeltreffend, duurzaam, flexibel en snel te houden.
 

 
human horse power100  

Human Horse Power neemt jongeren die niet meer thuis of, nog niet zelfstandig kunnen wonen, op binnen de normale gezinssituatie van een gezinshuis. Human Horse Power maakt bij de ondersteuning van kinderen gebruik van de kracht van paarden.

Ga naar de website van Human Horse Power


 
 
dirk_bos_fonds_web 
 
 
 
 
Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel/ ontspanning en educatie/ vorming.
 

 

Logo Kenter Jeugdhulp

 

KenterJeugdhulp biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jeugdigen en gezinnen, in het bijzonder bij complexe en meervoudige problematiek rond opgroeien en opvoeden. Kenter Jeugdhulp sluit aan bij de eigen mogelijkheden en kracht van de cliënt, in de vorm van ambulante hulp, dagbehandeling, (kleinschalige) residentiële zorg en pleegzorg.

Ga naar de website van Kenter Jeugdhulp


 

Logo wesp 

 

WESP  ondersteunt het vraaggericht werken in de (jeugd)zorg, het onderwijs, het welzijnswerk, de gezondheidszorg en op andere gebieden.

Ga naar de website van Wesp


 

logo jongerenopvang zeeland

 

 

De Stichting Jongerenopvang Zeeland werkt eraan dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, een plek krijgen in een pleeggezin.

Ga naar de website van de Stichting Jongerenopvang Zeeland


 
SBPNlogo klein email  

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) heeft tot doel om grootouders die hun kleinkinderen opvoeden te informeren, met elkaar in contact te laten treden en uit de kast te laten komen.

Ga naar de website van de SBPN


 
Logo schild  

Het Leger des Heils Midden Nederland biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers in de provincie Utrecht. Het gaat om zowel jeugdzorg als AWBZ-gefinancierde hulp. De organisatie biedt begeleiding in de thuissituatie tot 24-uurszorg in leefgroepen en gezinshuizen.

Ga naar de website van het Leger des Heils Midden Nederland


 

 logo jarabee 150px

 

Jarabee heeft als missie dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan.

Ga naar de website van Jarabee


 

  LOGO NVP rgb

 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) is de landelijke, onafhankelijke vereniging van en voor pleeggezinnen. Al sinds 1950 zet de NVP zich in om de kwaliteit van de pleegzorg in Nederland te verbeteren.

Ga naar de website van de NVP