• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Als vader én als voormalig pleegouder ben ik een voorstander van 'inhuisplaatsing', aldus Paul Blokhuis, wethouder Jeugd van Apeldoorn, en nu ook ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin.

Paul Blokhuis: 'Kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, worden bij voorkeur bij een pleegouder of in een gezinshuis ondergebracht. Daarvoor moeten meer plekken beschikbaar komen. In de nieuwe Jeugdwet is de verantwoordelijkheid hiervoor gelegd bij de colleges van van burgemeester en wethouders van de gemeenten. De gemeente Apeldoorn wil zich graag sterk maken voor meer 'inhuisplaatsingen'.
Als vader én als voormalig pleegouder ben ik een voorstander van 'inhuisplaatsing'. Helaas is het soms nodig voor een kind om (tijdelijk) uit huis te gaan. Het liefst gun je ieder kind een gezinsomgeving. Een zo normaal mogelijke omgeving waarin het zich veilig kan voelen. Als wethouder Jeugd wil ik me inzetten voor kinderen en jongeren die het echt het nodig hebben tijdelijk of definitief uit huis te gaan. Uithuisplaatsing wordt bij voorkeur inhuisplaatsing.'