• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Volgens de nieuwe Jeugdwet moeten kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen bij een pleegouder of in een gezinshuis worden geplaatst, als dat redelijkerwijs mogelijk is. De verantwoordelijkheid voor deze 'inhuisplaatsing' is gelegd bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. De veertien Twentse gemeenten ('Samen 14'), werken er samen aan om dit voor elkaar te krijgen, aldus Pieter van Zwanenburg, wethouder Jeugd van Hof van Twente en ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. Een column van zijn hand.

'Kinderen en jongeren die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen wisselen nu nog vaak van opvangadres of moeten te lang in een 24-uursvoorziening blijven. Opvang in een pleeggezin is voor zo'n kind het allerbeste, maar op dit moment is dat in de praktijk nog moeilijk, omdat er te weinig pleeggezinnen zijn. Dat willen we graag veranderen!
Ik ben uit overtuiging ambassadeur geworden van de Alliantie Kind in Gezin, omdat ik vind dat ieder kind de kans moet krijgen onbezorgd kind te zijn. Ik ben zelf vader en ik ben pleegouder geweest. Ik heb in de praktijk ervaren dat een pleegouder het verschil kan maken voor een kind. Kinderen kunnen het allerbeste opgroeien bij hun eigen ouders, maar er zijn situaties waarin dat echt niet kan. Een uithuisplaatsing is dan onvermijdelijk. Als wethouder Jeugdzorg wil ik graag de uitdaging aangaan om voor die kinderen en jongeren in mijn gemeente een goede opvangplek te zoeken in een pleeggezin of een gezinshuis. Het liefst natuurlijk een plek waar zij zich thuis voelen.

Samen 14: inzet van (vrijwillige) pleegzorg in Twente
Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor taken op het gebied van de jeugdzorg. Onder de naam: 'Samen 14' werken de 14 Twentse gemeenten samen om deze veranderingen vorm te geven. De gemeenten willen een aantal nieuwe taken samen gaan organiseren. De pleegzorg is één van die taken. Bij pleegzorg gaat het om werven en begeleiden van pleegouders en het maken van de match tussen kind en gezin. In Twente staan we volledig achter de gedachte dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gewoon gezin. Om dit mogelijk te maken willen we daar de nodige inzet voor leveren. Natuurlijk wordt allereerst geprobeerd of het kind terug kan naar de biologische ouders. Als dat niet kan wordt een plek gezocht in de eigen omgeving van het kind (bijvijvoorbeeld bij opa of oma). Als ook dat niet lukt wordt gezocht naar een pleeggezin of gezinshuis. Daarom willen we extra campagne voeren om nieuwe pleegouders te werven. Alle instellingen die nu de pleegzorg in Twente verzorgen hebben hieraan hun volle medewerking toegezegd.'