• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Peter van der Terp, (inmiddels voormalig) wethouder welzijn, jeugd, gezin en sport van de gemeente Steenwijkerland is op 19 december 2013 ambassadeur geworden van de Alliantie Kind in Gezin.

Tijdens een informele startbijeenkomst op 19 december ging Van der Terp met zo'n dertig pleegouders in gesprek over hoe de jeugdzorg het best georganiseerd kan worden op het moment dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk wordt. De wethouder legde daar de volgende verklaring af: 'Ik voel me erg betrokken bij het welzijn en het veilig kunnen opgroeien van kinderen. Daarom ben ik niet alleen vereerd dat ik als ambassadeur mag optreden, maar ook gemotiveerd om er concreet iets mee te doen. Helaas kunnen kinderen niet altijd in hun eigen gezin opgroeien en is (tijdelijk) een andere oplossing nodig. Dan is het belangrijk, dat kinderen in een veilige omgeving goed opgevangen worden. Kinderen moeten toch gewoon kind kunnen zijn? Met persoonlijke aandacht en ruimte om te spelen en te leren. Het liefst in een ander gezin of in de kleine setting van een gezinshuis. Ik heb zelf de daad bij het woord gevoegd en ben inmiddels pleegouder. Een mooie en leerzame ervaring om van betekenis te kunnen zijn in het leven van een kind en zijn familie. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat geldt ook voor de pleegzorg en andere vormen van opvang. De voorbereiding hierop doen we met elkaar. Daarom vind ik het belangrijk om de ideeën van ervaringsdeskundigen te horen. Het geeft ons input voor hoe we de zorg voor opvang van kinderen lokaal gaan voortzetten.'