• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Mariska Torup heeft een schat aan praktijkervaring in het werken met jongeren en gezinnen. Ze is zelf ook pleegmoeder.

Mariska Torup: '18 jaar geleden kwam ik als net afgestudeerd maatschappelijk werker op een puber-behandelgroep te werken. Op de groep woonde een 14-jarige jongen van wie beide ouders waren overleden.
Deze jongen was boos. En terecht: hij voelde zich door iedereen in de steek gelaten, want niemand wilde voor hem zorgen, maar wel voor zijn jongere zusjes. In de afgelopen jaren heb ik nog vaak aan deze jongen gedacht, hoe misplaats is deze jongen geweest in het systeem. Nu, 18 jaar later, werk ik als ambulant hulpverlener bij Trias Jeugdhulp, een organisatie die de missie van de Alliantie ondersteunt en dezelfde visie heeft. Als werker ondersteun ik gezinnen die het moeilijk hebben zodat het kind als het lukt thuis kan blijven wonen. Hiernaast ben ik pleegouder van een puber.
Ik verbind mij met de Alliantie Kind in Gezin omdat het volgens mij anno 2013 echt niet meer kan dat 'het systeem' bepaalt waar het kind terecht komt in plaats dat er met ziel en zaligheid de meest gewenste situatie gecrëeerd wordt. Ik hoop van harte dat de gemeentes gemeenschappelijk een goed beleid neer gaan zetten. En niet alleen naar de kosten kijken maar ook bedenken dat het om onze toekomst gaat, het zijn immers onze kinderen.'