• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

PvdA-Kamerlid Loes Ypma roept gemeenten op om zoveel mogeljk te kiezen voor opvang van uit huis geplaatste kinderen in een (pleeg)gezin of gezinshuis.

'Kinderen kunnen het allerbeste opgroeien hun eigen (biologische) ouders. Wanneer zich problemen voordoen bij opgroeien en opvoeden, verdient het gezin ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Bij problemen is het belangrijk de vraag te stellen: 'Welke mensen vinden het belangrijk dat het goed blijft gaan met je kind? Aan wie heb je steun bij de opvoeding?' De sociale omgeving en professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning, die krachtbronnen moeten we op tijd aanspreken en dat gaat lang niet altijd vanzelf.
Helaas blijven er altijd situaties bestaan waarin uithuisplaatsing van kinderen onvermijdelijk is. Als ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin zeg ik: laten we in die situaties alles op alles zetten om kinderen een plek te bieden in een vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, of een gezinshuis. Zo'n vaste basis is beter dan plaatsing van kinderen in een instelling, waar kinderen en jongeren te maken hebben met verschillende begeleiders en waar de noodzakelijke continuïteit lastiger te bieden is.
Als ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin maak ik mij daarom hard voor inhuisplaatsing van kinderen die echt niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen. Gemeenten worden in het kader van de transformatie van de jeugdzorg verantwoordelijk voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Hen roep ik daarom op om werk te maken van opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een vervangende gezinscontext. Want ieder kind verdient een liefhebbend gezin!'