• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Hans van Daalen, wethouder Jeugd van de gemeente Barneveld, is sinds juli 2014 ambassadeur voor de missie van de Alliantie Kind in Gezin.

Als vader én als voormalig pleegouder ben ik een voorstander van 'inhuisplaatsing', aldus Paul Blokhuis, wethouder Jeugd van Apeldoorn, en nu ook ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin.

Als kind woonde ze in leefgroepen én in pleeggezinnen. Nu ze zelf moeder is, voelt ze hoezeer ze het voorbeeld van opgroeien in een ‘gewoon gezin’ mist. Jara, nieuwe ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin, schetst kort haar persoonlijke verhaal.

Volgens de nieuwe Jeugdwet moeten kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen bij een pleegouder of in een gezinshuis worden geplaatst, als dat redelijkerwijs mogelijk is. De verantwoordelijkheid voor deze 'inhuisplaatsing' is gelegd bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. De veertien Twentse gemeenten ('Samen 14'), werken er samen aan om dit voor elkaar te krijgen, aldus Pieter van Zwanenburg, wethouder Jeugd van Hof van Twente en ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. Een column van zijn hand.

Peter van der Terp, (inmiddels voormalig) wethouder welzijn, jeugd, gezin en sport van de gemeente Steenwijkerland is op 19 december 2013 ambassadeur geworden van de Alliantie Kind in Gezin.

Mariska Torup heeft een schat aan praktijkervaring in het werken met jongeren en gezinnen. Ze is zelf ook pleegmoeder.

Joël Voordewind is lid van de Tweede Kamer voor de Christen Unie. Hij heeft onder andere Jeugdzorg in zijn portefeuille.

Ankili de Graaf is jongerenambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. Ankili groeide op in het gezinshuis van Miriam en Frans Erlings in Houten.

Ingrid Wolsing, wethouder Jeugdzaken van Montferland werd eind 2012 de eerste ambassadeur van de  Alliantie Kind in Gezin.

José van Egmond, wethouder Jeugdzaken van Pijnacker-Nootdorp werd begin 2013 ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. In mei 2012 was zij als sprekeraanwezig bij de Alliantiebijeenkomst 'OmgevingsGEZINd!' Daarbetoonde zij zich onder de indruk van het werk van pleegouders en gezinshuisouders.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma roept gemeenten op om zoveel mogeljk te kiezen voor opvang van uit huis geplaatste kinderen in een (pleeg)gezin of gezinshuis.