• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Alliantie Kind in Gezin gelooft dat uithuisgeplaatste kinderen in gezinsvormen moeten worden opgevangen. Dit is deels gebaseerd op ervaring. Daarnaast is er ondersteunende informatie die dit ook aantoont. Op deze pagina vindt u deze aanvullende informatie. De Alliantie ontwikkelt zelf ook kennis op het gebied van gezinsvormen, dit vindt u terug in de bouwplaats.

Iedereen heeft wel eens gehoord van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Minder bekend zijn de aanvullende richtlijnen voor alternatieve zorg. Deze zijn in 2009 ingesteld door de VN en beschrijven hoe de zorg voor kinderen zonder ouders moeten worden vormgegeven. Belangrijk dus voor Alliantie Kind in Gezin!

Lees in bijgaand artikel meer over deze richtlijnen van de VN, wat daarin staat over gezinsvormen en hoe dit verband houdt met de missie van de Alliantie.

bol-groen Artikel: Richtlijnen voor alternatieve zorg in relatie tot Alliantie Kind in Gezin

Als we het hebben over zorg voor jeugd of jeugdzorg gaat het vaak helaas niet enkel over het belang van het kind, maar ook over de kosten van deze zorg. Op de startbijeenkomst van Alliantie Kind in Gezin kwam dit onderwerp ook aan bod. Er is behoefte aan meer transparantie in de kostenstructuur.

Binnen de Alliantie werken we aan inzichtelijkheid van de kostprijzen. Vooralsnog zijn er een tweetal rapporten die de kostprijzen verduidelijken:

bol-groen Onderzoek van Deloitte en Touche (2006-2007)

bol-groen Advies van Commissie Financiering Jeugdzorg (2009)