• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind is het belang van een gezin voor een kind vastgelegd. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op een gezin. Hoe zit dat met kinderen die niet meer in hun eigen gezin kunnen wonen?

Opvang in een gezin
Kinderen hebben er recht op in hun eigen families op te groeien. De regie over de ontwikkeling van kinderen moet bij de families zelf liggen. Een uithuisplaatsing moet om die reden zoveel mogelijk voorkomen worden. Alliantie Kind in Gezin zet zich in voor die kinderen die toch hun eigen gezin moeten verlaten. We willen bereiken dat deze kinderen weer inhuisgeplaatst worden: opgevangen worden in een vervangend gezin.

Gezinsvormen
Er bestaan diverse vervangende gezinsvormen voor de opvang van een uit huis geplaatst kind: een (netwerk)pleeggezin, een gezinshuis of een jeugdzorgboerderij. Bij het bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen zijn al deze gezinsvormen wenselijk!

Bestaande initiatieven
Er zijn al verschillende organisaties en initiatieven in Nederland die kinderen en jongeren opvangen in een gezinsvorm. Vaak op eigen initiatief en kleinschalig. Alliantie Kind in Gezin wil deze initiatieven versterken en uitbreiden zodat meer kinderen en jongeren van deze zorg kunnen profiteren.