• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Een gezinsvorm combineert het vanzelfsprekende van een gezin met professionaliteit en vakmanschap op het gebied van jeugdzorg. De ouders nemen de kinderen voor langere tijd op in hun eigen leven. Door uit te gaan van de kracht van het gewone leven, biedt het de kinderen structuur en perspectief voor de toekomst.

Langdurige relatie
De zorg in een gezinsvorm heeft een duurzaam karakter. Het gaat uit van de vanzelfsprekendheid van een langdurige relatie tussen opvoeder en kind. Het opvoeden van het kind vervult een centrale rol. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van het kind zijn het uitgangspunt.