• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De slogan ‘bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen’ is een krachtige samenvatting van de doelstelling van Alliantie Kind in Gezin. In een periode van 10 jaar wil de Alliantie een fundamentele verschuiving in de jeugdzorg teweeg brengen.

Missie
De missie van Alliantie Kind in Gezin is om in 2020 aan 10.000 uit huis geplaatste kinderen in de residentiële jeugdzorg een duurzaam alternatief te kunnen bieden in de vorm van een nieuw ‘thuis’: een passende gezinsvorm.

Gezin centraal
De Alliantie is een krachtenbundeling van partijen uit verschillende sectoren in heel Nederland. Gezamenlijk zetten wij ons er voor in dat over 10 jaar minstens de helft van alle uit huis geplaatste kinderen, vallend onder de residentiële jeugdzorg, een zorgvuldig gekozen gezin heeft dat hen recht doet. Alliantie Kind in Gezin wil bereiken dat uit huis geplaatste kinderen niet van een gezin naar een instelling gaan, maar van gezin naar gezin én van instelling naar gezin.