• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Het woord inhuisplaatsing vindt u nog niet in het Nederlandse woordenboek. Het is de tegenhanger van uithuisplaatsing, wat staat voor het plaatsen van een kind buiten het eigen gezin. Inhuisplaatsing definiëren wij als het plaatsen van een uithuisgeplaatst kind in een vervangend gezin. Daarmee hebben we precies de doelstelling van Alliantie Kind in Gezin te pakken: in 10 jaar tijd realiseren we 10.000 inhuisplaatsingen!