• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Wortels en gehaktballen staan symbool voor de kracht van het gewone leven. De kracht van het gewone leven is de basis van elk gezinshuis.
Het gewone leven van kinderen die uithuisgeplaatst zijn is niet meer zo gewoon. Maar is wel zo gewoon mogelijk te maken. Organisaties, uit welke hoek dan ook, kunnen daaraan hun steentje bijdragen. Zij hebben, en dat is misschien wel de mooiste omschrijving, daaraan waarde toe te voegen.

Op 29 september 2011 hebben ruim 100 professionals uit de jeugdzorg, overheid, onderwijs en andere branches uit het maatschappelijk middenveld het  symposium ‘Jeugdzorg: wortels en gehaktballen als werkzame factoren’ bezocht. Een interactieve dag met sprekers, lunches in gezinshuizen en een World Café.

De toekomst van jeugdzorg in relatie met gemeentes, zorgaanbieders/professionals en samenleving stond in het World Café centraal.

Download de uitkomsten van het World Café (PDF).

Luister nogmaals de gesproken column van Floortje Schoevaart.

Introductie op de UN Guidelines for the Alternative Care for Children (PDF).