• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Het symposium 'Jeugdzorg: wortels en gehaktballen als werkzame factoren' was aanleiding om een aantal Nederlanders (bekend en wat minder bekend) uit te nodigen voor een meeloopdag.

Een dag lang ervoeren zij het gewone leven als werkzame factor voor uithuisgeplaatste kinderen en kregen daarnaast door gesprekken met de gezinshuisouders en het kind inzicht in deze vorm van opvang.

Wie deden er mee?

- Madeleine van Toorenburg, Commissie Jeugdzorg, lid Tweede Kamer voor het CDA
- Cees Hendriks, bankier en theoloog (Lees zijn verslag van de dag)
- Ingrid Weijers - van der Marck, kinderrechter (In uitzending van In Gelderland, 19 oktober)
- Bas Haring, Filosoof, presentator (Lees artikel in dagblad Trouw)
- Patrick van den Brink, burgemeester van gemeente IJsselstein (Radio-interview)
- Ilja van Haaren, directeur Stichting Kinderpostzegels Nederland (Lees haar verslag)
- Ella Lobregt - van Buuren, GZ-psycholoog/ systeemtherapeut i.o.
- Bas Mennink, creatieve initiator
- Ellen Hazebroek, vertegenwoordigd ouders in het Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg (Lees haar indrukwekkende verslag)
- Irene Albers, plv. Hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg (Lees haar verslag van de dag

Wortels en gehaktballen staan symbool voor de kracht van het gewone leven. De kracht van het gewone leven is de basis van elk gezinshuis.
Het gewone leven van kinderen die uithuisgeplaatst zijn is niet meer zo gewoon. Maar is wel zo gewoon mogelijk te maken. Organisaties, uit welke hoek dan ook, kunnen daaraan hun steentje bijdragen. Zij hebben, en dat is misschien wel de mooiste omschrijving, daaraan waarde toe te voegen.

Op 29 september 2011 hebben ruim 100 professionals uit de jeugdzorg, overheid, onderwijs en andere branches uit het maatschappelijk middenveld het  symposium ‘Jeugdzorg: wortels en gehaktballen als werkzame factoren’ bezocht. Een interactieve dag met sprekers, lunches in gezinshuizen en een World Café.

De toekomst van jeugdzorg in relatie met gemeentes, zorgaanbieders/professionals en samenleving stond in het World Café centraal.

Download de uitkomsten van het World Café (PDF).

Luister nogmaals de gesproken column van Floortje Schoevaart.

Introductie op de UN Guidelines for the Alternative Care for Children (PDF).

Huidige pleegouders, gezinshuisouders, zorgaanbieders, gezinscoaches, orthopedagogen, zorgmanagers, beleidsmakers en vele anderen hebben al de nodige expertise ontwikkelt over gezinsvormen.

Alliantie Kind in Gezin werkt aan een methode om deze kennis expliciet te maken. Zodat startende opvoeders gebruik kunnen maken van deze kennis en ervaring. Gezinshuis.com, een van de initiatiefnemers van de Alliantie heeft hiervoor al een basis gelegd met een online kennisbank.

Wilt u graag meer informatie over de methodiek van gezinshuizen, gezinshuiskinderen of de jeugdzorg in het algemeen klik dan door naar deze kennisbank.