• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In opdracht van Alliantie Kind in Gezin onderzocht Stichting Alexander in het voorjaar van 2011 de kwaliteit en de waardering van gezinsvormen in Nederland. Aan de hand van de Kwaliteitsstandaarden Q4C is met kinderen, jongeren en hun ouders gesproken over de kwaliteit van geboden zorg in gezinshuizen. Daardoor is met dit onderzoek geïnventariseerd hoe zij tegen de hulpverlening en zorg aankijken.Vooral over het verblijf in het gezinshuis, de behandeling en bejegening en de zorg na het verblijf in het gezinshuis zijn de cliënten tevreden. 

Resultaten van het onderzoek

Gezinshuizen worden ten opzichte van andere opvangvormen vooral gewaardeerd vanwege de continuïteit, vrijheid en gelijkheid. De respondenten noemen dan zaken als de vrijheid om zelf de keuze te maken voor een hobby of de aanwezigheid van huisdieren. Maar ook dat zij maar één keer hun verhaal hoeven te doen en niet te maken hebben met verschillende groepsleiders. “Ik heb als prettig ervaren dat de gezinsmoeder heel aardig was. Daar kon ik altijd terecht met mijn problemen. Dat voelde als een thuis voor mij.”, zegt een meisje van 22 jaar in het onderzoek.

Het rapport van dit onderzoek stellen we u graag beschikbaar! Het is een interessant document met boeiende citaten die u een kijkje geven in gezinshuizen, vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en hun ouders.

bol-groen Rapport 'Dat voelt als een thuis voor mij'

bol-groen Brochure 'Onderzoek kwaliteitsstandaarden in gezinshuizen'

Vergelijking tussen pleeggezin, gezinshuis en leefgroep
Stichting Alexander heeft het onderzoek naar waardering van zorg ook uitgevoerd in pleeggezinnen en leefgroepen. De uitkomsten van dat onderzoek kunt u aanvragen via Stichting Alexander. Op basis van de beide onderzoeken is er door Stichting Alexander ook een vergelijking gemaakt tussen de verschillende hulpvormen. Zowel gezinshuizen als pleeggezinnen blijken daaruit dichter bij het 'gewone leven' te staan dan leefgroepen.

bol-groen Vergelijking tussen pleeggezin, gezinshuis en leefgroep

Bevestiging ambitie
Alliantie Kind in Gezin wil binnen de residentiële jeugdzorg toewerken naar een hoger percentage uithuisgeplaatste jeugd dat woont in een gezinsvorm. In de resultaten van bovengenoemd onderzoek ziet de Alliantie een bevestiging van haar ambitie.

Deze toetsing biedt ons handvatten om de kwaliteit in gezinsvormen te kunnen waarborgen. Kwaliteit vormt de basis om uiteindelijk de 10.000 inhuisplaatsingen te kunnen realiseren.