• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De partners van de Alliantie Kind in Gezin zetten zich ervoor in dat uithuisgeplaatste kinderen een plek vinden in en vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.
Oog voor kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat vraagt continue en systematische aandacht voor versterking van de kwaliteit binnen gezinsvormen. Het Keurmerk Gezinshuizen, ontwikkeld in opdracht van de Alliantie Kind in Gezin en ondergebracht bij de Rudolphstichting, is een belangrijk hulpmiddel om de continue en systematische aandacht voor kwaliteit binnen gezinsvormen te versterken.

Gezinsvormen met het Keurmerk Gezinshuizen laten aan de buitenwereld zien dat zij kwaliteit van zorg belangrijk vinden en ernaar streven om hun handelen en werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Meer weten? Ga naar www.keurmerkgezinshuizen.nl