• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In opdracht van Alliantie Kind in Gezin onderzocht Stichting Alexander in het voorjaar van 2011 de kwaliteit en de waardering van gezinsvormen in Nederland. Aan de hand van de Kwaliteitsstandaarden Q4C is met kinderen, jongeren en hun ouders gesproken over de kwaliteit van geboden zorg in gezinshuizen. Daardoor is met dit onderzoek geïnventariseerd hoe zij tegen de hulpverlening en zorg aankijken.Vooral over het verblijf in het gezinshuis, de behandeling en bejegening en de zorg na het verblijf in het gezinshuis zijn de cliënten tevreden. 

De partners van de Alliantie Kind in Gezin zetten zich ervoor in dat uithuisgeplaatste kinderen een plek vinden in en vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij.
Oog voor kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat vraagt continue en systematische aandacht voor versterking van de kwaliteit binnen gezinsvormen. Het Keurmerk Gezinshuizen, ontwikkeld in opdracht van de Alliantie Kind in Gezin en ondergebracht bij de Rudolphstichting, is een belangrijk hulpmiddel om de continue en systematische aandacht voor kwaliteit binnen gezinsvormen te versterken.

Gezinsvormen met het Keurmerk Gezinshuizen laten aan de buitenwereld zien dat zij kwaliteit van zorg belangrijk vinden en ernaar streven om hun handelen en werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Meer weten? Ga naar www.keurmerkgezinshuizen.nl