• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De Alliantie zet zich er voor in dat zo veel mogelijk kinderen een veilig en warm thuis kunnen krijgen. Alliantiepartner Stichting Kinderpostzegels Nederland richt zich bij het bereiken van dit ideaal met name op de pleegzorgsector. In een speciale notitie, de Pleegzorgnotitie, is uitgewerkt hoe dit kan worden gerealiseerd. De notitie bevat een overzicht in vogelvlucht van de Nederlandse pleegzorgpraktijk, gaat in op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van pleegzorg en geeft een overzicht van de positieve tendensen in de huidige pleegzorgpraktijk. Ook worden aandachtspunten voor verbetering genoemd.

 bol-groen Naar de Pleegzorgnotitie