• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In 2011 heeft het eerste landelijke onderzoek naar gezinshuizen plaatsgevonden. De Rudolphstichting en Gezinshuis.com gaven opdracht voor dit onderzoek omdat het voor de Alliantie van belang is meer zicht te krijgen op gezinsvormen. Deze eerste verkenning naar de sector leverde dan ook erg veel informatie op over de kenmerken van gezinshuizen. Wilt u weten hoeveel gezinshuizen er in uw provincie zijn? Wilt u meer weten over de problematiek van de kinderen? Of bent u geïnteresseerd in de achtergrond van de gezinshuisouders? Deze en veel meer gegevens vindt u terug in de Factsheet Gezinshuizen.

bol-groen Factsheet Gezinshuizen

Continuïteit in gezinshuizen
Naar aanleiding van dit landelijke onderzoek heeft er een verdiepende studie plaatsgevonden naar het thema continuïteit. Een thema dat veel genoemd wordt als het gaat over gezinshuizen: daar zou continuïteit geboden worden. Waar hebben we het precies over als het gaat over continuïteit in gezinshuizen en hoe staat het met de continuïteit in de levensloop van kinderen en jongeren die er wonen? Op deze en meer vragen vindt u de antwoorden in onderstaand artikel.

bol-groen Continuiteit in Gezinshuizen  

Kennisprogramma gezinshuizen
Deze onderzoeken vormen een opmaat naar meer onderzoek en kennisontwikkeling over gezinsvormen. Er is slechts beperkte feitelijke informatie beschikbaar over gezinsvormen in het algemeen. Alliantie Kind in Gezin zet kleinschalige vormen van opvang voor kinderen en jongeren op de kaart. Dergelijke onderzoeken helpen om meer inzicht te krijgen in (kwaliteit van) gezinsvormen. In ons kennisprogramma werken we graag samen met kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en zorgorganisaties.