• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

You Dutch people like to have a challenge’, meldde de woordvoerder van een groep Japanners, die onlangs tijdens een studiereis de jeugdzorg in een aantal Europese landen onder de loep nam. Amendement Ypma, dat onlangs met de nieuwe Jeugdwet werd aangenomen, is een enorm steun voor de Alliantie Kind in Gezin en plaatst ons tegelijk voor een nieuwe uitdaging, aldus Gerard Besten, directeur van Gezinshuis.com. 

Op vrijdag 18 oktober bracht een Japanse delegatie van 25 professionals en bestuurders uit de Japanse jeugdzorg een boezek aan gezinshuis Human Horse Power in Putten. Dit bezoek was de afsluiting van een studiereis van twee weken; een week in Finland en een week in Nederland, onder de noemer ‘Shiseido Child welfare study mission tot Europe, Finland & Netherlands. 06 – 20 october 2013’.
Na een week met bezoeken aan diverse organisaties en instellingen was de grootste verzuchting (zowel vertaald door een tolk als in het Engels):  ‘We begrijpen niet hoe jullie het geregeld hebben in Nederland, het is zo ingewikkeld.’

Diversiteit
Tijdens de pauze sprak ik met mevrouw Akihiro Miyasaka, managing director van de Shiseido foundation, die deze studiereis mogelijk had gemaakt. Haar belangrijkste waarnemingen waren:

  • De kwaliteit en omvang van de preventieve  programma’s in Finland
  • De enorme diversiteit in Nederland.


Ze vertelde dat in Japan de zorg voor jeugd erg bureaucratisch was, dat er weinig tot geen preventieve regelingen waren en dat van alle uithuisgeplaatste kinderen en jongeren slechts een kleine 30 procent in de pleegzorg was ondergebracht; de overige 70 procent in grote instellingen. Ze verzuchtte dat het ministerie en de wet behoudend waren en dat er weinig nieuwe ideeën en initiatieven waren bij de professionals. Daarom had de Shiseido Foundation deze studiereis mogelijk gemaakt.
Ze was onder de indruk van het ondernemende karakter van gezinshuizen in een franchise, zoals bij Human Horse Power. Met een lach om haar mond zei ze: ‘You Dutch people like to have a challenge.’
Toen we daarover doorspraken bleek dat dit er in Japan aan ontbreekt: je als persoon / professional een uitdaging te stellen en er echt voor te gaan.

Amendement 80
Ik bedacht dat de dag voorafgaand aan deze bijeenkomst een hele belangrijke dag was voor iedereen die in Nederland bij de zorg voor jeugd betrokken is en ons een geweldige nieuwe uitdaging levert. Op 17 oktober werd met de nieuwe Jeugdwet een amendement* aangenomen dat bepaalt dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen indien redelijkerwijs mogelijk, in pleegzorg of een gezinshuis moeten worden geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.
De ambitie van de Alliantie Kind in Gezin krijgt hiermee een basis in de nieuwe Jeugdwet, die door een grote meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. Dat plaatst ons voor een grote uitdaging! De 10.000 beoogde inhuisplaatsingen krijgen een wettelijke basis, en zijn daarmee ook vorderbaar. De wet verplicht het veld andere oplossingen te zoeken voor kinderen en jongeren met complex en moeilijk gedrag.
‘Yes, we Dutch people like to have a challenge!’

* Het amendement over inhuisplaatsing - amendement 80 - werd ingediend door PvdA-Kamerlid Loes Ypma, ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. Het amendement kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Ypma, de Alliantie Kind in Gezin en Defence for Children.