• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Door de decentralisatie van de jeugdzorg worden Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, ook voor uithuisgeplaatste kinderen. Volgens de Alliantie Kind in Gezin moeten lokale overheden met volle kracht inzetten op opvang van deze kinderen in een vervangende gezinssituatie. Lees een artikel, dat eerder dit jaar werd gepubliceerd in het blad Jeugdbeleid.

Download het artikel in pdf-formaat