• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Verschillende partners van Alliantie Kind in Gezin bevinden zich op verschillende wijze in het werkveld van zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Enkele van hen dragen bij aan de Alliantie door hun voelsprieten een beetje extra uit te steken. Ze monitoren wat er zoal speelt en houden ons daarvan op de hoogte. De Alliantie kan zo op de meest actuele thema's uit het veld inspringen. In deze Rubriek leest u wat de verschillende antenne-partners beschrijven.

You Dutch people like to have a challenge’, meldde de woordvoerder van een groep Japanners, die onlangs tijdens een studiereis de jeugdzorg in een aantal Europese landen onder de loep nam. Amendement Ypma, dat onlangs met de nieuwe Jeugdwet werd aangenomen, is een enorm steun voor de Alliantie Kind in Gezin en plaatst ons tegelijk voor een nieuwe uitdaging, aldus Gerard Besten, directeur van Gezinshuis.com. 

Door de decentralisatie van de jeugdzorg worden Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, ook voor uithuisgeplaatste kinderen. Volgens de Alliantie Kind in Gezin moeten lokale overheden met volle kracht inzetten op opvang van deze kinderen in een vervangende gezinssituatie. Lees een artikel, dat eerder dit jaar werd gepubliceerd in het blad Jeugdbeleid.

Om te komen tot effectieve jeugdzorg is een stelselwijziging niet voldoende. De echte verbetering moet in de praktijk bevochten worden, bij iedere casus. De-institutionaliseren gebeurt op cliëntniveau. Dat blogt Gerard Besten van Gezinshuis.com naar aanleiding van een analyse van bestuurskundige René Clarijs in de laatste editie van het Tijdschrift Jeugdbeleid.

Voor de meeste kinderen en jongeren die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen, is plaatsing in een vervangende gezinsvorm - pleeggezin of gezinshuis - het allerbeste.  Maar daarmee zijn leefgroepen  nog niet overbodig geworden, betoogt Jan Willem de Zeeuw, beleidsadviseur en onderzoeker jeugd. Investeren in een goed pedagogisch  klimaat  in leefgroepen blijft volgens hem van belang.