• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Om in 10 jaar 10.000 inhuisplaatsingen te realiseren, wordt hard aan de weg getimmerd. Continu bouwen organisaties via verschillende projecten aan de doelstelling van Alliantie Kind in Gezin. In deze Bouwplaats leest u meer over de verschillende projecten. Deze bouwplaats is constant in beweging. Het fundament is er, maar we bouwen stevig door!

Alle projecten van de alliantie worden ondergebracht in vier deelgebieden:

Kinderen en ouders helpen
Alle activiteiten binnen alliantie Kind in Gezin richten zich op het welzijn van uit huis geplaatste kinderen en jongeren. We scheppen voor hen een omgeving waarin ze een beter perspectief op hun toekomst krijgen. Zij staan centraal, samen met hun ouders.

Praktijk versterken
Er zijn al verschillende organisaties en initiatieven in Nederland die kinderen en jongeren opvangen in een gezinsvorm. Alliantie Kind in Gezin versterkt deze praktijk met verschillende projecten.

Praktijk beïnvloeden
We proberen betrokkenen, belangstellenden en beslissers mee te krijgen in onze plannen. Het is van belang dat we publieke aandacht genereren en burgers en professionals aanspreken op hun idealen.

Kennis
Er is nog weinig (wetenschappelijke) kennis beschikbaar over gezinsvormen. Om daar verandering in te brengen investeren we in het ontwikkelen van kennis.