• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Trias is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp. Ze staat middenin de Overijsselse samenleving en biedt op vele manieren hulp bij opvoeden en opgroeien. Kenmerkend voor haar werkwijze is dat ze de draagkracht van de kinderen, jongeren en gezinnen met wie ze in contact is, wil versterken.
Trias heeft de overtuiging dat de hulp aan haar cliënten zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie moet worden geboden. Als er een vervangende leefsituatie moet worden geboden, dan richt ze deze zoveel mogelijk in naar gezinsgelijkende omstandigheden, zoals pleegzorg of gezinshuizen.

Pleegzorg
Pleegzorg, met name bij familie of bekenden, is de eerste keuze als een kind niet langer thuis kan wonen, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie staat. Trias verzorgt in Overijssel de werving, scholing en training voor (aspirant-)pleegouders. Ze zorgen voor een passend pleeggezin en begeleiden en ondersteunen pleegouders en -kinderen tijdens de plaatsing. In Overijssel begeleiden ze 450 pleeggezinnen.

Gezinshuizen
In een gezinshuis woont een echtpaar - gezinshuisouders - samen met een aantal kinderen of jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Binnen een gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven verbonden met professionaliteit op het gebied van de jeugdzorg. Via de franchiseformule van Gezinshuis.com zijn momenteel acht gezinshuizen actief bij Trias.

Trias en de Alliantie
De doelstellingen van Alliantie Kind in Gezin sluiten aan bij Trias haar eigen doelstellingen. Trias draagt dit initiatief dan ook een warm hart toe en onderschrijft het manifest. Samen met de andere partners zullen zij zich inspannen om waar mogelijk te voorkomen dat kinderen en jongeren in de jeugdzorg uit huis worden geplaatst. Ieder kind heeft immers het recht om in het eigen gezin op te groeien!

Meer informatie: www.trias-groep.nl