• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Tijdens het Wetgevingsoverleg op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen om pleegouder te worden en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allen aangenomen.

Op 15 november verzorgde Annet van Zon, bestuurder van Alliantiepartner Entrea Lindenhout, de Mulock Houwer-lezing. In haar lezing, met de titel ‘Gedeeld opvoederschap, een groots gebaar’, breekt Van Zon een lans voor gedeeld opvoederschap als paradigma in de pleegzorg.

Op 12 november waren pleeggrootouders Jos Verhoeven, Jeanine Ficheroux en Anja Remst te gast bij Pauw. Jos Verhoeven, secretaris van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN), pleitte in de uitzending voor een codicil waarin grootouders kunnen aangeven dat zij de zorg voor hun kleinkind op zich willen nemen, mocht dat nodig zijn.

Vijf jeugdhulpregio's zijn op 19 november gestart met het pilottraject ‘Voor ieder kind een thuis!’ Doel van de pilots is om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren in de regio’s. De centrale vraag is: wat kunnen de jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien? Het pilottraject is onderdeel van het project ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’.

In ‘De geboorte van een pleeggezin’ volgt RTV Oost pleegouders Léon en Sandra ten Brinke. De korte documentaire brengt het traject om pleeggezin te worden in beeld. Léon en Sandra zijn pleegouder bij Alliantiepartner Trias.