• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op 22 januari is het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de administratieve lasten in de Wmo en jeugdhulp te verlagen aangenomen door de Eerste Kamer. De wet maakt het mogelijk om één standaard voor berichtenverkeer en financiële verantwoording tussen gemeenten en aanbieders in te voeren. Dit moet administratieve lasten verlagen.

Op 13 december 2018 organiseerden Alliantiepartners Kinderpostzegels en het Nederlands Jeugdinstituut de conferentie ‘Terug naar huis’. Deze conferentie ging over succesvol terugplaatsen vanuit de pleegzorg.

De NVP en Kinderpostzegels hebben een animatie gemaakt die pleeggezinnen helpt om aan vrienden en familie uit te leggen wat het betekent om pleeggezin te zijn. Daarnaast zijn informatiefolders ontwikkeld met informatie over pleegzorg voor leerkrachten, artsen en behandelaars en werkgevers.

In december is het laatste, dubbeldikke online magazine van BIJ ONS verschenen. Het thema van het magazine is 'pleeggezin online'. Het is (voorlopig) de laatste BIJ ONS, want na 45 jaar stopt het pleegzorgtijdschrift.

Op donderdag 29 november was er een bijeenkomst in de Glind over het thema ‘kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen’. Deze bijeenkomst was de eerste van een aantal sessies die tot een actieplan moeten leiden om meer kinderen op te vangen in kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen.