• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Alliantiepartner Spirit is gestart met een nieuwe campagne om pleegouders te werven. Dit keer niet met posters of spandoeken, maar met een Virtual Reality-bril.

Jeugdhulp Friesland pakt de regeldruk in de jeugdzorg aan door schrapsessies. Op 11 februari 2019 is de uitkomst van de eerste sessie in het bijzijn van minister De Jonge gepresenteerd.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoeken de beweegredenen van pleegouders om te stoppen met het pleegouderschap. Daarvoor is een vragenlijst gemaakt voor pleegouders die in de afgelopen twee jaar gestopt zijn. De uitkomsten moeten helpen om uitval van pleegouders zoveel mogelijk te voorkomen.

Het ministerie van VWS en de VNG hebben besloten om de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. Omdat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, is invoering niet haalbaar per 1 januari 2020.

De transformatieplannen van de 42 jeugdregio's om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel in hun regio een impuls te geven, zijn gepubliceerd op de website van de VNG. Onder de plannen zijn verschillende initiatieven die zich richten op het 'zo thuis mogelijk' op laten groeien van kinderen.