• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De Alliantie Kind in Gezin organiseert in 2019 een verkiezing om de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente van Nederland uit te roepen. Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden, waarna een jury én pleeggezinnen en gezinshuizen de winnaars uitroepen.

In de uitzending van De Monitor op 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij nu krijgen de zorg voor een pleegkind niet volhouden. Dit leidt ertoe dat te veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsing van pleegkinderen en uitval van pleegouders tot gevolg.

In 2018 waren er 937 gezinshuizen in Nederland, waar in totaal 3.113 jeugdigen verbleven. Dat zijn 22,6% meer gezinshuizen en 20% meer jeugdigen dan in 2016. Dat staat in de Factsheet Gezinshuizen die gemaakt is door Gezinspiratieplein in samenwerking met de Alliantie Kind in Gezin.

Gezinshuis.com start dit voorjaar met de werving van gezinshuisouders voor het programma Simba Familiehuizen. Dit doen ze samen met initiatiefnemer SOS Kinderdorpen en partner Stichting Jeugddorp De Glind. In Simba Familiehuizen kunnen broertjes en zusjes die niet thuis kunnen wonen samen worden opgevangen. De verwachting is daarbij dat de kinderen binnen twee jaar weer thuis gaan wonen.

Op 11 maart vindt de tweede lunchlezing plaats over het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’, verzorgd door het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. In deze lezing presenteert onderzoeker Ellen Schep de eerste resultaten van fase twee van het onderzoek. In deze fase zijn de samenwerkingsrelaties tussen ouders en gezinshuisouders van dichtbij gevolgd.