• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Het aantal gezinshuizen is sterk gestegen in de afgelopen jaren, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kinderen die in gezinshuizen wonen, naar het werk van gezinshuisouders en naar het netwerk van kinderen en de gezinshuizen. Met het project ‘Hoop een huis geven’ willen de Hogeschool Leiden, Christelijke Hogeschool Ede, Windesheim en Zuyd Hogeschool samen met Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en Jeugddorp De Glind informatie verzamelen over deze onderwerpen.

Deze maand is het Platform Gezinshuizen opgericht. Dit platform gaat zich bezighouden met belangenbehartiging voor gezinshuizen en moet gaan helpen om het gezinshuisbeleid in Nederland duurzamer te maken.

Eind april is de definitieve versie van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Inspectie Jeugdzorg. In juni wordt het gepresenteerd op het symposium ‘De kwaliteit van gezinshuizen’.

Op donderdag 23 mei organiseert SOS Kinderdorpen samen met Gezinshuis.com en Stichting Jeugddorp De Glind een informatieavond in Utrecht over Simba Familiehuizen. De informatieavond is voor zorgprofessionals die interesse hebben in het nieuwe programma of een Simba Familiehuis willen starten.

De Alliantie Kind in Gezin zoekt de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente van Nederland. Komt jouw gemeente in aanmerking voor deze titel? Nomineer dan voor 8 juli de gemeente waar jij woont of werkt en maak kans op eeuwige roem en een geldbedrag dat gebruikt kan worden om pleeggezinnen en gezinshuizen extra in het zonnetje te zetten.