• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op 23 augustus is de nieuwe BIJ ONS thuis in pleegzorg en gezinshuis verschenen, met als thema ‘spelen’. Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen en daarom worden allerlei vragen beantwoord over spelen. Wat is spel? Hebben pleegkinderen meer moeite met spelen dan andere kinderen? Hoe kun je kinderen stimuleren of ondersteunen in hun spel? Ook vertellen pleegouders en gezinshuisouders over hun ervaringen. 

Op donderdag 15 november 2018 verzorgt Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, de achtste Mulock Houwer-lezing met als thema pleegzorg: gedeeld opvoederschap.

De NVP organiseert op 29 september de eerste landelijke pleegoudernetwerkendag in Utrecht. Deze dag biedt inspiratie, informatie en praktische tips voor startende en meer ervanren netwerken. Iedereen die deel uitmaakt van een netwerk van pleegouders of die interesse heeft in ontmoetingen tussen pleegouders is welkom. 

Pleeg- en gezinshuisouders hebben veel kennis en ervaring die van pas komt bij het geven van trainingen aan collega-pleegouders. Om hun trainerskwaliteiten te vergroten, start vanuit het programma Versterken van de kracht van pleegouders een pilot voor de training ‘Train de trainer’.

In 2017 zijn er 2.647 nieuwe pleeggezinnen bijgekomen. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2016. Daarmee was de instroom van nieuwe pleeggezinnen groter dan de uitstroom van stoppende pleeggezinnen, in tegenstelling tot een jaar eerder. Dat staat in de Factsheet Pleegzorg 2017 van Pleegzorg Nederland.