• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op 31 oktober is de jaarlijkse Pleeggrootouderdag van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN). Deze dag voor pleeggootouders en hun kleinkinderen vindt plaats in Jeugddorp De Glind en is tevens de aftrap van de Week van de Pleegzorg. 

De Kinderombudsman wil van kinderen en jongeren in Nederland weten hoe het met ze gaat en wat zij belangrijk vinden. Daarom gaan Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en haar team begin oktober op Kinderrechtentour door Nederland. Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, is ook een online vragenlijst gemaakt die kinderen en jongeren kunnen invullen. 

Hoe overleef je de zoveelste woongroep of een gezinshuis? In het boek 'Survivalgids: over leven in een groep of gezinshuis' geven jongeren survivaltips.

Eén van de transformatiedoelen die de Jeugdwet nastreeft, is een plaats in een gezin voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Om dit te realiseren, is structurele aandacht voor dit onderwerp nodig in regionale beleidsplannen. De uitvoering van het plan Zorg voor Jeugd van minister De Jonge biedt kansen om jeugdhulp in gezinsvormen te versterken: gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Transformatiefonds Jeugdhulp.

Dit najaar starten vijf pilots om gemeenten of jeugdhulpregio’s te ondersteunen bij het bieden van jeugdhulp in gezinsvormen. De pilots, met de titel 'Voor ieder kind een thuis!' maken deel uit van het programma ‘Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen’ van het NJi, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de NVP.