• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In december 2018 starten de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland met het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Dit project heeft als doel het aantal breakdowns omlaag te brengen en uitval van pleegouders te voorkomen.

Deze week is de Kinderpostzegelactie gestart. Nicolette van Dam kocht de eerste zegels van ambassadeur Suzy. Vervolgens gingen vanaf 26 september 160.000 kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool op pad om andere kinderen een goed thuis te geven. De opbrengst van de actie gaat naar goede doelen die aansluiten bij het thema ‘Een goed thuis voor ieder kind’. Om ieder kind een goed thuis te bieden, is Kinderpostzegels partner van de Alliantie Kind in Gezin. Ook heeft Kinderpostzegels een programma Pleegzorg dat als doel heeft om kinderen een veilig thuis te bieden.

Meer dan de helft van de pleegouders geeft de kwaliteit van het hulpverleningsplan een ruime voldoende. Maar een derde van de pleegouders heeft geen hulpverleningsplan voor zijn of haar pleegkind en het hulpverleningsplan is niet altijd helpend bij het opvoeden van een pleegkind: vaak ontbreekt een plan van aanpak en afspraken worden niet nagekomen. Dat blijkt uit een meldactie van de NVP onder 230 pleegouders.

Op 3 en 4 november zijn de Pleegzorg Familiedagen in Duinrell. Kaarten zijn nu te bestellen via de website van Pleegzorg Nederland.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen heeft samen met Stichting Kinderpostzegels informatiefolders gemaakt over pleegzorg voor mensen in de omgeving van een pleeggezin. Er is een folder voor werkgevers van pleegouders, voor artsen en behandelaars die een pleegkind behandelen en voor leerkrachten met een pleegkind in de klas.