• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In ‘De geboorte van een pleeggezin’ volgt RTV Oost pleegouders Léon en Sandra ten Brinke. De korte documentaire brengt het traject om pleeggezin te worden in beeld. Léon en Sandra zijn pleegouder bij Alliantiepartner Trias.

Op 31 oktober is de Week van de Pleegzorg gestart. Tijdens de Pleeggrootouderdag van SBPN in jeugddorp De Glind vond de aftrap plaats. Die werd verzorgd door spelers van Lucky Ajax: Sjaak Swart, Simon Tahamata, John Bosman en Dick Schoenaker. Zij speelden een mini-wedstrijd tegen een team van pleeggrootouders en pleegkleinkinderen. Tot en met 7 november zijn er overal in Nederland activiteiten.

Gezinshuizen krijgen in het veranderende jeugdzorgveld een steeds belangrijkere positie. Er is steeds meer vraag naar gezinshuisplekken en er ontstaan steeds meer varianten van gezinshuizen en hun samenwerkingsconstructies. Om de ontwikkelingen binnen het werkveld in kaart te brengen, maakt Gezinspiratieplein de Factsheet Gezinshuizen 2018.

Deze maand is het tweede mini-magazine over het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ verschenen. In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders bekeken. Dit moet helpen om voortijdige afbrekingen van gezinshuisplaatsingen te voorkomen. In het magazine staan resultaten van en achtergronden over het onderzoek.

Op 25 oktober stond in Trouw een opinieartikel van de NVP. In het artikel worden samenwerkingsproblemen tussen pleegouders en organisaties voor pleegzorg en jeugdbescherming beschreven. Om pleeggezinnen in staat te stellen voor een pleegkind te zorgen, is een goede samenwerking tussen de partijen nodig en is het essentieel om pleegouders als partners in de zorg serieus te nemen.