• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Pleegouders stoppen vooral met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.

Jongeren die in een gezinshuis wonen, mogen daar voortaan standaard blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Daarover hebben het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom een bestuurlijke afspraak gemaakt die op 1 februari ingaat. Jongeren kunnen ook na hun achttiende verjaardag nog gebruik maken van de hulp en ondersteuning van het gezinshuis en hoeven het huis pas te verlaten als ze daaraan toe zijn.

Op donderdag 7 november waren Annelies Mulder van Stichting Kinderpostzegels en Iris Smit van JongWijs te gast bij Koffietijd om te praten over pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Mulder: "We helpen steeds meer gezinnen om hun huis te kunnen vergroten en dus een extra kind te kunnen opvangen. Daarmee hopen we ook wat aan de wachtlijst te kunnen doen."

Op 1 november is het boek 'Dit huis is een thuis - opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin' gepresenteerd in Leiden. In het boek komen zeventien jongeren van vijftien tot twintig jaar aan het woord die een andere culturele achtergrond hebben dan hun adoptie- of pleegouders. Ze vertellen hoe zij hun gekleurde identiteit ervaren en wat zij belangrijk vinden.

Het aantal kinderen dat opgevangen wordt in een gezin wanneer zij niet meer thuis kunnen wonen, is in de eerste helft van 2019 gedaald. Hoewel het percentage kinderen dat een plaats vond in een pleeggezin toenam, wordt deze groei tenietgedaan door een stevige daling in het aantal plaatsingen in andersoortige gezinsgerichte opvang. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over jeugdhulp in de eerste helft van 2019.