• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

In december is het laatste, dubbeldikke online magazine van BIJ ONS verschenen. Het thema van het magazine is 'pleeggezin online'. Het is (voorlopig) de laatste BIJ ONS, want na 45 jaar stopt het pleegzorgtijdschrift.

Op donderdag 29 november was er een bijeenkomst in de Glind over het thema ‘kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen’. Deze bijeenkomst was de eerste van een aantal sessies die tot een actieplan moeten leiden om meer kinderen op te vangen in kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen.

Tijdens het Wetgevingsoverleg op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen om pleegouder te worden en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allen aangenomen.

Op 15 november verzorgde Annet van Zon, bestuurder van Alliantiepartner Entrea Lindenhout, de Mulock Houwer-lezing. In haar lezing, met de titel ‘Gedeeld opvoederschap, een groots gebaar’, breekt Van Zon een lans voor gedeeld opvoederschap als paradigma in de pleegzorg.

Op 12 november waren pleeggrootouders Jos Verhoeven, Jeanine Ficheroux en Anja Remst te gast bij Pauw. Jos Verhoeven, secretaris van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN), pleitte in de uitzending voor een codicil waarin grootouders kunnen aangeven dat zij de zorg voor hun kleinkind op zich willen nemen, mocht dat nodig zijn.