• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Het ministerie van VWS en de VNG hebben besloten om de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. Omdat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, is invoering niet haalbaar per 1 januari 2020.

De transformatieplannen van de 42 jeugdregio's om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel in hun regio een impuls te geven, zijn gepubliceerd op de website van de VNG. Onder de plannen zijn verschillende initiatieven die zich richten op het 'zo thuis mogelijk' op laten groeien van kinderen.

Op 22 januari is het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de administratieve lasten in de Wmo en jeugdhulp te verlagen aangenomen door de Eerste Kamer. De wet maakt het mogelijk om één standaard voor berichtenverkeer en financiële verantwoording tussen gemeenten en aanbieders in te voeren. Dit moet administratieve lasten verlagen.

Op 13 december 2018 organiseerden Alliantiepartners Kinderpostzegels en het Nederlands Jeugdinstituut de conferentie ‘Terug naar huis’. Deze conferentie ging over succesvol terugplaatsen vanuit de pleegzorg.

De NVP en Kinderpostzegels hebben een animatie gemaakt die pleeggezinnen helpt om aan vrienden en familie uit te leggen wat het betekent om pleeggezin te zijn. Daarnaast zijn informatiefolders ontwikkeld met informatie over pleegzorg voor leerkrachten, artsen en behandelaars en werkgevers.