• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Gezinshuis.com start dit voorjaar met de werving van gezinshuisouders voor het programma Simba Familiehuizen. Dit doen ze samen met initiatiefnemer SOS Kinderdorpen en partner Stichting Jeugddorp De Glind. In Simba Familiehuizen kunnen broertjes en zusjes die niet thuis kunnen wonen samen worden opgevangen. De verwachting is daarbij dat de kinderen binnen twee jaar weer thuis gaan wonen.

Op 11 maart vindt de tweede lunchlezing plaats over het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’, verzorgd door het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. In deze lezing presenteert onderzoeker Ellen Schep de eerste resultaten van fase twee van het onderzoek. In deze fase zijn de samenwerkingsrelaties tussen ouders en gezinshuisouders van dichtbij gevolgd.

Alliantiepartner Spirit is gestart met een nieuwe campagne om pleegouders te werven. Dit keer niet met posters of spandoeken, maar met een Virtual Reality-bril.

Jeugdhulp Friesland pakt de regeldruk in de jeugdzorg aan door schrapsessies. Op 11 februari 2019 is de uitkomst van de eerste sessie in het bijzijn van minister De Jonge gepresenteerd.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoeken de beweegredenen van pleegouders om te stoppen met het pleegouderschap. Daarvoor is een vragenlijst gemaakt voor pleegouders die in de afgelopen twee jaar gestopt zijn. De uitkomsten moeten helpen om uitval van pleegouders zoveel mogelijk te voorkomen.