• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Hoe denken jong-volwassenen die zijn opgegroeid in een pleeggezin of residentiële instelling daar aan terug? Welke invloed heeft dit op hun huidige leven? Pleegzorg Advies Nederland laat dit onderzoeken.

De problematiek van kinderen in een gezinshuis is vaak meervoudig en complex. In de gezinnen waar de kinderen vandaan komen, spelen diverse problemen zoals ontoereikende opvoedingsvaardigheden, verwaarlozing en problemen in de ondersteuning, verzorging en bescherming van de jeugdigen.

De stichting Dag- en Woonvoorzieningen verstandelijk gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant (SDW) wil het aantal gezinshuizen uitbreiden. Daarom is de stichting op zoek naar nieuwe gezinshuisouders. SDW Gezinshuiszorg richt zich op kinderen met een verstandelijke beperking die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun ouders wonen. Onder de koepel van SDW op dit moment een gezinshuis actief, Gezinshuis ‘Thuis’.

Meer informatie: teamleider Conny Sebregts, (06) 10 25 90 76, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Onderzoek van de Stichting Alexander wees uit dat het wonen in een gezinshuis of pleeggezin dichter bij ‘gewoon leven’ komt dan het wonen in een leefgroep. Stichting Alexander heeft dit onderzocht aan de hand van de Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Met name tijdens het verblijf zijn er grote verschillen te benoemen tussen gezinshuizen en pleeggezinnen enerzijds en leefgroepen anderzijds. Denk dan aan de keuzevrijheid voor een hobby, maar ook dat het wonen in een gezinshuis of pleeggezin dichter bij ‘gewoon leven’ komt dan het wonen in een leefgroep.

bol-groen Klik hier om meer te lezen over verschillen en overeenkomsten tussen een leefgroep, pleeggezin en/of gezinshuis

In de afgelopen periode hebben personen met heel verschillende achtergronden een dag meegelopen met een kind dat in een gezinshuis woont. Via het kind konden zij zo een blik werpen op het reilen en zeilen van een gezinshuis. Te gast waren onder andere Irene Albers -plv. hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg-, Cees Hendriks -bankier en theoloog-, Patrick van den Brink -burgemeester van IJsselstein- en Ellen Hazebroek -ouder in de cliëntenraad van LCFJ-. Namen van andere personen, vind je op de betreffende pagina.

Hun indrukken zijn op papier, in een radio-interview of filmpje vastgelegd.

De meeloopdagen zijn een aanloop richting het symposium 'Jeugdzorg: wortels en gehaktballen als werkzame factoren' op 29 september a.s.