• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Partners van de Alliantie Kind in Gezin hebben er sinds kort een handig communicatiemiddel bij: een flyer op A5-formaat waarin de missie van de Alliantie kort en bondig is verwoord.

Een zorgvuldige matching met het gezinshuis is cruciaal voor het succes van de hulpverlening aan jongeren. Een vaste procedure kan daarbij helpen. Dit is een van de uitkomsten van de kenniskring 'Gezinshuizen in de AWBZ'.

De herhaling van 'BV Het Gezin' op 15 maart is bekeken door 67 duizend mensen. Het kijkcijferaandeel bedroeg 12 procent.

Het Dirk Bos Fonds is toegetreden tot de Alliantie Kind in Gezin. Het fonds reserveert drie jaar lang € 75.000 – op jaarbasis - voor projecten die passen binnen de ambities van de Alliantie.

Spirit, aanbieder van jeugdzorg in de Stadsregio Amsterdam, heeft een schrijnend tekort aan pleeggezinnen die kinderen in crisissituaties willen opvangen. Ook voor langdurige pleegzorg heeft Spirit een wachtlijst.