• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Een groot deel van de kinderen die sinds 1945 in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, is onvoldoende beschermd tegen fysiek, psychisch of seksueel geweld. Ook nu komt geweld nog voor. Dat staat in het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter, dat op 12 juni werd gepresenteerd. 

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland doet mee aan de Actie Warm Hart van de KRO-NCRV. In deze actie kan gestemd worden op verschillende initiatieven. Het initiatief met de meeste stemmen krijgt een geldbedrag, waarmee de SBPN de jaarlijkse Pleeggrootouderdag mogelijk zou willen maken. Stemmen is nu mogelijk! 

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 4 en 5 juni waren er drie workshops in De Glind. In de workshops werd gesproken en nagedacht over kindermishandeling, duurzaamheid en wonen in een gezin. Ruim honderd burgemeesters, wethouders en ambtenaren uit heel Nederland namen deel aan de workshops.

Het aantal gezinshuizen is sterk gestegen in de afgelopen jaren, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kinderen die in gezinshuizen wonen, naar het werk van gezinshuisouders en naar het netwerk van kinderen en de gezinshuizen. Met het project ‘Hoop een huis geven’ willen de Hogeschool Leiden, Christelijke Hogeschool Ede, Windesheim en Zuyd Hogeschool samen met Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en Jeugddorp De Glind informatie verzamelen over deze onderwerpen.

Deze maand is het Platform Gezinshuizen opgericht. Dit platform gaat zich bezighouden met belangenbehartiging voor gezinshuizen en moet gaan helpen om het gezinshuisbeleid in Nederland duurzamer te maken.