• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Van 30 oktober tot en met 6 november werd voor de vijfde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Door het hele land werd aandacht gevraagd voor het belang van voldoende pleeggezinnen en werden pleeggezinnen in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet.

Parlan informeert de pleegouders die bij de organisatie zijn aangesloten voortaan via een speciale pleegzorg-app. De nieuwsflits en het POR-taal, het kanaal van de pleegouderraad, worden vervangen door deze app.

Als pleegouders een training volgen bij hun pleegzorgorganisatie, heeft het een meerwaarde als de trainer kan aansluiten bij de ervaringen van pleegouders. Wie kan die trainersrol beter op zich nemen dan een pleegouder zelf? Daarom organiseert het Gezinspiratieplein vanaf 4 november, in samenwerking met programmateam Versterken van de kracht van pleegouders, de zesdaagse opleiding ‘Training in trainerskwaliteiten’ voor enthousiaste pleeg- en gezinshuisouders. Zo kunnen zij zich het trainersvak eigen maken en hun ervaring delen. Pleegzorgorganisaties kunnen hierdoor pleegouders inzetten als expert-trainers.

Pleegzorg Nederland werkt aan een nieuwe campagne om pleeggezinnen te werven. Op 30 oktober, het begin van de Week van de Pleegzorg, wordt de campagne gelanceerd.

De Alliantie Kind in Gezin zoekt de meest pleegzorg- en gezinshuisvriendelijke gemeente van Nederland! Komt jouw gemeente in aanmerking voor deze titel? Nomineer dan voor 30 september de gemeente waar jij woont of werkt en maak kans op eeuwige roem en een geldbedrag dat gebruikt kan worden om pleeggezinnen en gezinshuizen extra in het zonnetje te zetten.