• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Op donderdag 7 november waren Annelies Mulder van Stichting Kinderpostzegels en Iris Smit van JongWijs te gast bij Koffietijd om te praten over pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Mulder: "We helpen steeds meer gezinnen om hun huis te kunnen vergroten en dus een extra kind te kunnen opvangen. Daarmee hopen we ook wat aan de wachtlijst te kunnen doen."

Op 1 november is het boek 'Dit huis is een thuis - opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin' gepresenteerd in Leiden. In het boek komen zeventien jongeren van vijftien tot twintig jaar aan het woord die een andere culturele achtergrond hebben dan hun adoptie- of pleegouders. Ze vertellen hoe zij hun gekleurde identiteit ervaren en wat zij belangrijk vinden.

Het aantal kinderen dat opgevangen wordt in een gezin wanneer zij niet meer thuis kunnen wonen, is in de eerste helft van 2019 gedaald. Hoewel het percentage kinderen dat een plaats vond in een pleeggezin toenam, wordt deze groei tenietgedaan door een stevige daling in het aantal plaatsingen in andersoortige gezinsgerichte opvang. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over jeugdhulp in de eerste helft van 2019.

Op 6 november werd de jaarlijkse pleeggrootouder-en-kleinkind-dag georganiseerd in Alkmaar. Dit jaar was er hoog bezoek van prinses Beatrix, die een deel van het programma bijwoonde en sprak met pleeggrootouders en kleinkinderen.

Van 30 oktober tot en met 6 november werd voor de vijfde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Door het hele land werd aandacht gevraagd voor het belang van voldoende pleeggezinnen en werden pleeggezinnen in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet.