• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De ervaringsdeskundigen van ExpEx zijn een videocampagne gestart om positieve herinneringen aan hun eigen hulpverlener te delen met de hashtag #alsnogbedankt. Ze roepen andere jongeren op om iemand in de sector alsnog te bedanken.

Op 29 januari is de Week van Het Vergeten Kind gestart. Het Vergeten Kind vraagt aandacht voor de wisselingen van hulpverleners waar jongeren in de jeugdzorg mee te maken krijgen. Kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel verschillende hulpverleners: kinderen die op een groep wonen, hebben gemiddeld al 64,6 hulpverleners gehad. Het aantal hulpverleners dat kinderen in de jeugdhulp zien, moet naar beneden.

In het programma Versterken van de kracht van pleegouders werken de NVP en Jeugdzorg Nederland samen aan het versterken van de kracht van pleegouders door leren en je ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het pleegouderschap. Bijdragen aan het programma kan in het panel voor pleegouders en professionals.

De inschrijvingen voor het JiP Zomerkamp zijn geopend. Dit kamp voor jongeren uit een pleeggezin vindt dit jaar plaats van 2 augustus tot en met 7 augustus 2020 in De Moer, Noord-Brabant.

Pleegouders stoppen vooral met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.